CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

So sánh liệu pháp xạ trị đơn thuần với xạ trị kết hợp với tăng thân nhiệt ở các khối u vùng xương

So sánh liệu pháp xạ trị đơn thuần với xạ trị kết hợp với tăng thân nhiệt ở các khối u vùng xương chậu cục bộ: một thử nghiệm theo thời gian, ngẫu nhiên, đa trung tâm. Nhóm nghiên cứu tăng thân nhiệt vùng sâu tại Hà Lan

NỀN TẢNG

Tỷ lệ kiểm soát tại chỗ sau xạ trị cho các khối u ở bàng quang, cổ tử cung và trực tràng tiến triển ở mức độ đáng thất vọng. Vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp tăng thân nhiệt kết hợp với một xạ trị tiêu chuẩn.

 

PHƯƠNG PHÁP

Nghiên cứu này là một thử nghiệm theo thời gian, ngẫu nhiên, đa trung tâm. 358 bệnh nhân được đưa vào thử nghiệm từ 1990 đến 1996, tại các trung tâm ung thư ở Hà Lan, đánh giá bao gồm các giai đoạn ung thư bàng quang T2, T3 hoặc T4, NO, MO, giai đoạn ung thư cổ tử cung IIB, IIIB hoặc IV, hoặc giai đoạn ung thư trực tràng M0-1. Bệnh nhân được chỉ định ngẫu nhiên xạ trị (trung bình tổng liều 65 Gy) đơn thuần (n = 176) và xạ trị kết hợp với tăng thân nhiệt (n = 182). Các điểm cuối chính của chúng tôi là phản hồi hoàn chỉnh và thời gian kiểm soát cục bộ. Chúng tôi đã thực hiện phân tích với mục đích điều trị.

 

KẾT QUẢ

Tỷ lệ phản ứng hoàn chỉnh là 39% sau xạ trị và 55% sau xạ trị cộng với tăng thân nhiệt (p <0,001). Thời gian kiểm soát cục bộ dài hơn đáng kể với xạ trị cộng với tăng thân nhiệt so với chỉ xạ trị đơn thuần (p = 0,04). Hiệu quả điều trị không khác biệt đáng kể ở vị trí khối u, nhưng việc tăng thân nhiệt có vẻ khả quan hơn đối với ung thư cổ tử cung, tỷ lệ phản ứng hoàn chỉnh với xạ trị cộng với tăng thân nhiệt là 83% trong khi chỉ xạ trị chỉ đạt 57% (p = 0,003). Tỷ lệ sống 3 năm là 27% ở nhóm xạ trị và 51% ở nhóm xạ trị cộng với tăng thân nhiệt. Đối với ung thư bàng quang, sự khác biệt ban đầu trong kiểm soát cục bộ biến mất trong thời gian theo dõi.

 

KẾT LUẬN

Tăng thân nhiệt kết hợp với trị liệu xạ trị giúp tăng hiệu quả điều trị ung thư cổ tử cung. Các nghiên cứu cần thiết số lượng bệnh nhân lớn hơn với các khối u ung thư tại các vùng khác nhau trước khi có thể khuyến khích áp dụng vào thực tế.

Bài Viết Mới Nhất

Đánh giá về triển lãm ASTRO 2018

Đánh giá về triển lãm ASTRO 2018

CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

So sánh liệu pháp xạ trị đơn thuần với xạ trị kết hợp với tăng thân nhiệt ở các khối u vùng xương chậu cục bộ: một thử nghiệm theo thời gian, ngẫu

CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG VỀ BSD-2000

Kết quả thu được từ cuộc thử nghiệm Tăng thân nhiệt vùng sâu trên bệnh nhân ung thư cổ tử cung tại Hà Lan.